MENU

Veľkonočné sviatky

V dvojslovných spojeniach veľkonočné sviatky, ale aj vianočné sviatky sa obe slová píšu s malým začiatočným písmenom, pretože nejde o vlastné mená. Vlastnými menami sú názvy Veľká noc a Vianoce.

Slovo sviatky, ak sa použije namiesto pomenovaní vianočné sviatky alebo veľkonočné sviatky, sa tiež píše s malým začiatočným písmenom.