MENU

Rozostup?

V slovníkoch slovenského jazyka sa spomína len podstatné meno rozstup. Správne by sme teda mali napr. dodržiavať bezpečný rozstup medzi vozidlami. Od podstatného mena rozstup je taktiež odvodené aj slovné spojenie „rozstúpiť sa“. Zaujímavosťou je skutočnosť, že rozostup tvorí základ rovnako spisovného spojenia „rozostúpiť sa“. Napr.: Sprievod sa rozostúpil/rozstúpil na dve strany.

Správne: rozstup, rozstúpiť sa, rozostúpiť sa
Pozrieť v slovníku