MENU

Hýčkať?

So slovom hýčkať sa stretávame pomerne často. Označuje sa ním nadmerná starostlivosť, ale aj prílišné prejavovanie lásky, resp. nežnosti. Napr.: Hýčkal ju luxusnými darčekmi.

Slovo hýčkať je však v spisovnej slovenčine neprípustné. Opäť ide o slovo prevzaté z češtiny a jeho spisovným slovenským ekvivalentom je výraz rozmaznávať. Spisovne teda povieme: Rozmaznával ju luxusnými darčekmi.
Pozrieť v slovníku