MENU

Perečník?

3433
0

Občas sa stretávam s názorom, že puzdro na žiacke písacie potreby sa nevolá perečník, ale peračník.

Preto som si to overil a Krátky slovník slovenského jazyka, spolu s Pravidlami slovenského pravopisu, mi prezradili, že obe podoby sú v súčasnosti rovnocenne správne, a teda perečník = peračník.

Zaujímavosťou je aj perovník. Ide však iba o nárečové slovo.
Pozrieť v slovníku