MENU

Vykanie

Pri vykaní je určitý slovesný tvar vždy v druhej osobe množného čísla, napr. Pane, vy ste tam boli. – Slečna, už ste jedli?

Používanie určitého slovesného tvaru v jednotnom čísle pri vykaní (Pane, vy ste tam bol. – Slečna, už ste jedla?) je nesprávne.

Prídavné meno, trpné príčastie, radová číslovka, zámeno a slová sám, rád, vinen, hoden sú pri vykaní v rovnakom čísle a rode ako oslovená osoba.

Ak oslovujeme muža, ktorému vykáme, správne sú tieto vyjadrenia: Boli ste spokojný? – Skončili ste prvý. – Pôjdete tam sám? – Aké knihy máte rád?

Keď vykáme žene, náležité sú tieto tvary: Boli ste spokojná? – Skončili ste prvá. – Pôjdete tam sama? – Aké knihy máte rada?