MENU

Požiarnik?

Slová hasič a požiarnik sú synonymné. Potvrdzuje to výklad slova hasič v Krátkom slovníku slovenského jazyka – „príslušník protipožiarneho útvaru, požiarnik“; v Slovníku súčasného slovenského jazyka „príslušník hasičského a záchranného zboru vycvičený na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, haváriách a dopravných nehodách; syn. požiarnik“ aj v Synonymickom slovníku slovenčiny.

Slovo hasič vzniklo zo slovesa hasiť. Slovo požiarnik vzniklo z podstatného mena požiar.

V prvom prípade bol motivujúcim slovom názov činnosti, v druhom názov ničivého živlu. Slovo požiarnik teda nemožno považovať za preklad českého slova požárník.