MENU

Ľadová drť?

Obľubujete ľadovú drť? Vyskúšajte ľadovú drvinu. Je to presne to isté, ibaže spisovné.

V jazykovej praxi sa často stretáme so slovesom drtiť. Od slovesa drtiť je utvorené aj podstatné meno drtič ako pomenovanie stroja, ktorý vykonáva túto činnosť. Podstatné meno drť je zase výsledkom drtenia. Všetko by bolo v poriadku až na skutočnosť, že tieto slová nepatria do spisovnej slovenčiny.

Na Slovensku drvíme. Drvička drví odpad, konáre, ľad, a preto vo výsledku napokon vzniká drvina. Komu sa ľadová drvina nepáči, nech to jednoducho skúsi s rozdrveným ľadom, len nie s drťou!