MENU

Barber?

Osobné podstatné meno barber sa v slovenčine nenachádza. Odborník na strihanie, úpravu vlasov a na holenie sa nazýva holič a odborník na úpravu účesov (pánsky, dámsky) kaderník.

V slovníku však môžeme objaviť aj pomenovanie barbier, ktoré sa do slovenčiny prevzalo z francúzštiny (francúzske slovo barbier je odvodené od francúzskeho pomenovania brady barbe) cez nemčinu. V posledných desaťročiach sa výraz barbier hodnotí ako zastaraný výraz.

Nie je vylúčené, že sa barbier revitalizuje a vráti do oficiálnej slovnej zásoby, tak ako výrazy župa/župan.