MENU

Bruchomluvec?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v 1. zväzku najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) sa uvádza pomenovanie človeka, ktorý vie hovoriť bez pohybov úst, v podobe bruchovravec.

Slovo bruchomluvec, ktoré sa dnes hodnotí ako čechizmus, nájdete iba v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968.
Pozrieť v slovníku