MENU

Operačný sál?

Názov miestnosti, v ktorej sa operuje, je v slovenčine ženského rodu – operačná sála – na rozdiel od češtiny (operační sál).

Slovo sála sa v miestnom význame spája s predložkou v – stres v práci sestry v operačných sálach, sestra pracujúca v operačných sálach.

V uvedených slovných spojeniach by sme namiesto tvaru množného čísla v operačných sálach použili tvar jednotného čísla v operačnej sále.

Okrem toho poznáme aj koncertnú sálu alebo prednáškovú sálu.
Pozrieť v slovníku