MENU

Prevedenie?

Slovo prevedenie sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný výraz, ktorý nie je súčasťou spisovnej slovenčiny.

V súvislosti so vzhľadom výrobku sa odporúča používať podľa kontextu spisovné výrazy ako vzhľad (lesklý vzhľad), povrch (s lesklým povrchom), úprava (v lesklej úprave), vyhotovenie (kvalitné vyhotovenie), farba (výrobok je v ponuke v modrej, bielej a červenej farbe) a pod.