MENU

Velín?

Slovo velín má podľa Slovníka slovenského jazyka v slovenčine len jeden význam, a to látka, z ktorej sa vyrába jemne hladený papier (aj prídavné meno velínový papier).

Slovo velín v zmysle riadiaca jednotka je české. Navyše, aj v češtine sa hodnotí ako nevhodné.

V slovenčine sa v tomto význame používajú slová dozorňa, ovládacie centrum, dispečing, riadiace stredisko, riadiace centrum, riadiaca jednotka.