MENU

Kôli?

Príslovka kvôli vznikla kombináciou predložky „k“ a podstatného mena „vôľa“ v datíve – k (jeho) vôli.

Používa sa v prípade, keď vyjadruje prospech, účel, dôvod konania s nejakým cieľom.

Príklad: Presťahoval sa na dedinu kvôli zdravšiemu ovzdušiu. Kvôli tebe to rád urobím.

Iný príklad je použitie v príčinnom význame. V takom prípade nepovieme, že kvôli dažďu zostal doma, ale pre dážď zostal doma. Nepovieme, že kvôli chorobe neprišiel, ale pre chorobu neprišiel.
Pozrieť v slovníku