MENU

Semiačko?

552
0

Podstatné mená semienko a semiačko sú synonymá, obe slová majú rovnaký význam a sú spisovné.

V súčasnej jazykovej praxi sa vo väzbe s prídavnými menami ľanový, tekvicový, slnečnicový používa častejšie podstatné meno semienko, ale aj podstatné meno semiačko je pomerne frekventované a je len vecou používateľa, ktoré zo synoným uprednostní.