MENU

Vyprostiť?

Američania chcú pomôcť vyprostiť loď blokujúcu Suez…

Sloveso vyprostiť nepatrí do spisovnej slovenčiny.

Na vyjadrenie významu „zbaviť obmedzenia v pohybe“ bežne používame slovesá vyslobodiť alebo uvoľniť, napr. vyslobodiť niekoho zo zajatia, ale aj vyslobodiť z trosiek, uvoľniť zaseknuté lano, ale aj uvoľniť sa z objatia, uvoľniť si ruky.

Aj v súvislosti s loďou uviaznutou na plytčine je primerané hovoriť o jej uvoľnení. O uvoľnení, resp. vyslobodení môžeme hovoriť aj v súvislosti s dopravnou nehodou, napr. z havarovaného vozidla sa podarilo uvoľniť, resp. vyslobodiť všetkých cestujúcich.

Pozrieť v slovníku