MENU

Baltické more?

Správny slovenský názov je Baltské more.

Často sa však môžeme stretnúť s nesprávnym pomenovaním – Baltické more. Dôvodom môže byť neoficiálne pomenovanie Baltik, ktoré vychádza, pravdepodobne, zo zahraničných názvov: Baltic Sea (angličtina), mer Baltique (francúzština), Morze Bałtyckie (poľština).

V cudzích jazykoch sa však objavujú aj iné názvy, ako napríklad Ostsee (nemčina), Östersjön (švédčina).

Prečo je teda v slovenčine správne Baltské more a nie Baltické more? Možno je to práve vplyvom pobaltských štátov, ktorých brehy obmýva. Trojica štátov Estónsko, Lotyšsko a Litva má v slovenčine svoje označenie Pobaltsko alebo Pobaltie. Ak sú to teda pobaltské štáty, obmýva ich Baltské more.

Samozrejme, pobaltské štáty by sa mohli nazývať baltické štáty a vtedy by to bolo Baltické more, ale… Nuž, nestalo sa tak.