MENU

Kdežto?

Spojka kdežto je zastaraná a objavila sa iba v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968.

Tým, ktorí ju používajú odporúčam vymeniť ju za inú vhodnú alternatívu – zatiaľ čo, naproti tomu, kým.