MENU

Trsátko?

1720
0

Poznáte ten malý predmet, s ktorým brnkáme po strunách brnkacích hudobných nástrojov. Najčastejšie má tvar zaobleného trojuholníka a niekedy aj prsteňa na palec.

Keďže slúži na brnkanie na brnkacích nástrojoch, je zjavné, že ide o brnkadlo. Skutoční hudobníci poznajú aj výraz plektrum, ktorý sa nachádza v Slovníku cudzích slov.

Aj napriek tomu sa takmer u každého predajcu hudobných nástrojov stretneme s nespisovnými výrazmi – brnkátko, trsátko, prípadne trsadlo.

Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam.

Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné.
Pozrieť v slovníku