MENU

Fronta?

V spisovnom slovenskom jazyku poznáme iba slovo front (mužský rod). Slovo fronta je spisovné v češtine.

Na druhej strane, rovnako ako v češtine má slovo front viacero významov.

  1. predné bojové pásmo; celé pásmo bojovej činnosti: spojenecký front
  2. skupina bojujúcich armád: dôstojník druhého ukrajinského frontu
  3. zoskupenie organizácií, osôb a pod. venujúcich sa istej oblasti ľudskej činnosti: umelecký front
  4. organizované zoskupenie ľudí, inštitúcií, politických strán so spoločným cieľom: republikánsky front
  5. priečelie budovy; súvislý rad budov: dom s frontom na ulicu
  6. prechodné pásmo medzi vzduchovými hmotami s odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami: teplý front
  7. usporiadanie lineárnych dátových jednotiek v nemennom poradí, ktoré možno aj v takomto poradí spracúvať: prázdny front

Najčastejšie sa však používa hovorový význam slova front, ktorý predstavuje dlhý rad ľudí čakajúcich na niečo:

  • front pred pokladnicou 🠒 rad pred pokladnicou
  • postaviť sa do frontu 🠒 postaviť sa do radu
Pozrieť v slovníku