MENU

Jedná sa o?

Zvratné sloveso „jednať sa“ má v spisovnej slovenčine iba jeden význam „dohovárať sa o cene pri kúpe alebo predaji”, napr. jednať sa s kupcom o dom, jednať sa na trhu. V spojeniach typu jedná sa o problém, jedná sa o tento druh práce sa nesprávne použité sloveso jednať nahrádza spojením ide o, napr. ide o problém, ide o tento druh práce.