MENU

Knedlík?

Knedľa je múčne jedlo, vyrobené z cesta. Pomenovanie sa prevzalo z nemčiny (Knödel) a v tomto slove cudzieho pôvodu sa zachovala tvrdá spoluhláska „n“. Zdrobnenina je knedlička.

Rovnako sa tento pokrm dostal aj do češtiny, ale v tomto prípade sa už nazýva knedlík.
Pozrieť v slovníku