MENU

Taven√Ĺ syr?

Sloves√° topiŇ• sa, taviŇ• sa s√ļ synonymn√© iba vo vŇ°eobecnom v√Ĺzname ‚Äěst√°vaŇ• sa tekut√Ĺm p√īsoben√≠m tepla‚Äú, prińćom v technickom v√Ĺzname sa pouŇĺ√≠vaj√ļ sloves√° taviŇ•, taviŇ• sa a pr√≠davn√© meno taven√Ĺ, k√Ĺm v spojen√≠ napr. so slovom syr je n√°leŇĺit√© pouŇĺ√≠vaŇ• sloves√° topiŇ•, topiŇ• sa a pr√≠davn√© meno topen√Ĺ ‚Äď topen√Ĺ syr.

Sloveso topiŇ• sa znamen√° ‚Äěteplom sa rozp√ļŇ°Ň•aŇ•, rozt√°paŇ•‚Äú, napr. sneh (ńĺad) sa top√≠, masŇ• (maslo, slanina) sa top√≠.

Sloveso taviŇ• sa m√° v√Ĺznam ‚Äěrozp√ļŇ°Ň•aŇ• sa pri vysokej teplote‚Äú, napr. Ňĺelezo (ruda, kov) sa tav√≠.

Z fyzik√°lnej str√°nky teplota pri taven√≠ dosahuje aŇĺ vyŇ°e 1 500 ¬įC, k√Ĺm pri topen√≠ syrov je to okolo 85 ¬įC.

Kr√°tky slovn√≠k slovensk√©ho jazyka zachyt√°va i pr√≠davn√© men√° odvoden√© od oboch slovies, a to pr√≠davn√© meno topen√Ĺ s v√Ĺkladom ‚Äěvyroben√Ĺ, z√≠skan√Ĺ topen√≠m‚Äú, napr. topen√Ĺ syr, topen√© maslo, topen√° masŇ•, a pr√≠davn√© meno taven√Ĺ s v√Ĺkladom v√Ĺznamu ‚Äěktor√Ĺ vznikol taven√≠m‚Äú, napr. taven√Ĺ cement, taven√Ĺ ńćadińć; taven√Ĺ syr, spr√°vne topen√Ĺ syr.
PozrieŇ• v slovn√≠ku