MENU

Predčiť?

Byť lepší, a teda prevýšiť, prekonať, predbehnúť alebo predstihnúť niekoho/niečo neznamená predčiť.
Pozrieť v slovníku

Predčil očakávania

Aj napriek tomu, že v spisovnej slovenčine poznáme niekoľko vhodných alternatív, často si vyberáme presne ten nespisovný variant. Najčastejšie sa s týmto slovom stretávame v športovej terminológii, v prípadoch, keď niekto prekvapil svojím výkonom. Správne teda povieme, že športovec prekonal očakávania.

Pri hľadaní som objavil ešte zaujímavejší nadpis: „Duet, ktorý predčil očakávania“

V tomto prípade si môžete všimnúť nielen nespisovné sloveso predčiť, ale dokonca aj nesprávne slovo duet (správne dueto/duo), o ktorom som písal už dávnejšie.