MENU

Duet?

V slovenčine sa za správne považujú iba podoby duo a dueto (G. jednotného čísla (bez) dueta, G. množného čísla (bez) duet, synonymum duo). Slovo duet sa klasifikuje ako subštandardný nespisovný výraz. Preto nemožno prijať ani tvar duety.

Podstatné meno dueto (dvojspev, skladba pre dva sólové nástroje, tanec dvoch tanečníkov) je stredného rodu a skloňuje sa podľa vzoru mesto. V nominatíve a v akuzatíve množného čísla má tvar duetá (t. j. sú to pekné duetá, dnes večer si vypočujete slávne duetá). Skladba pre dva rovnaké sólové nástroje sa nazýva aj duo. Toto podstatné meno sa takisto skloňuje podľa vzoru mesto a v nominatíve a akuzatíve množného čísla má tvar duá.
Pozrieť v slovníku