MENU

Prielom v histórii?

Prelom aj prielom sú spisovné slová, ktoré však majú rozdielny význam.

Prelom je náhla zmena, obrat, resp. zvrat. Ako príklad môžeme spomenúť vetu: Vedci zaznamenali historický prelom v liečbe…

Druhé zo slov, prielom, označuje trhlinu (prielom v múre) alebo prerušenie niečoho (prielom rieky). Vo vojenskom význame vyjadruje aj prerazenie obrannej línie.