MENU

Mravenčenie?

Pravdepodobne sme sa s tým už stretli všetci. Nepríjemný pocit tŕpnutia, resp. drobného pichania v tele (najčastejšie v končekoch prstov), ktorý sa zvykne označovať ako mravenčenie. Ide však o nesprávny výraz a správne hovoríme o mravčení. Prečo?

Rovnako ako v mnohých iných prípadoch, aj v tomto ovplyvňuje naše vyjadrovanie český jazyk. Nespisovný výraz totiž vychádza z českého slova mravenec.
Pozrieť v slovníku

Odviedli „mravenčiu prácu“

Kolegovia pracovali usilovne a odviedli dôkladnú „mravenčiu prácu“. Naozaj?! Možno pracovali usilovne, ale správne odviedli „mravčiu prácu“.

Keďže v slovenčine máme slovo mravec, preto nám vznikajú prídavné mená v podobe mravčí, mravčia, mravčie.

Pamätajte, že aj cicavec, ktorý sa živí mravcami, sa v slovenčine nazýva mravčiar, kým v češtine mravenčiar.