MENU

Ješitný?

Slovo ješitný je českého pôvodu a do slovenčiny sa prekladá ako márnomyseľný, samoľúby.

Opisuje človeka, ktorý vysoko hodnotí sám seba a podráždene reaguje na kritiku druhých, samoľúby, nedotklivý.

Prídavné meno ješitný môžeme nájsť v Slovníku súčasného slovenského jazyka s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo.
Pozrieť v slovníku