MENU

Kapesník?

5281
2

Menší kus látky, obyčajne na utieranie nosa sa v spisovnej slovenčine nazýva vreckovka.

Slovo kapesník pochádza z češtiny a v slovenčine je nespisovné.