MENU

Dočiahnuť?

Slová dosiahnuť a dočiahnuť sú synonymné.

Slovo dočiahnuť je v Krátkom slovníku slovenského jazyka vysvetlené aj ako „natiahnutím ruky, nohy a pod. chytiť, načiahnutím dosiahnuť“.

Pri slove dosiahnuť je jeden z významov takýto: „dočiahnuť: dosiahnuť na skriňu, dosiahnuť (na) jablká palicou“.