MENU

V roli Hamleta?

10 hercov, ktorí neznášali svoje role v seriáli či filme

Najprv musíme vedieť o čom hovoríme. V slovenčine máme totiž dve podobne znejúce slová, no s rozdielnym významom a skloňovaním: roľa – časť poľa, rola – úloha.

Ako je zrejmé z nadpisu článku, v tomto prípade ide o úlohu vo filme. Podstatné meno rola sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena (z roly – k role – o role). Keďže nadpis obsahuje množné číslo, správne by to mali byť filmové roly.

Podobným prípadom sú aj granuly, medaily, formuly, škridly, barly.

Kedy by to boli role? Keby sme hovorili o poli

Práve slovo roľa sa skloňuje pravidelne podľa vzoru ulica (z role – k roli – o roli) a v tomto prípade sú to role, keď ide o množné číslo.