MENU

Častokrát?

Príslovka „častokrát“ sa píše spolu, no hodnotí sa ako menej vhodná. V rovnakom význame sa preto odporúča uprednostniť príslovku často.

Prečo?

Pozrime sa na násobné číslovky s príponou -krát a príklad na vysvetlenie:

  • koľkokrát? 🠒 koľko ľudí?
  • toľkokrát 🠒 toľko ľudí
  • veľakrát 🠒 veľa ľudí
  • mnohokrát 🠒 mnoho ľudí
  • niekoľkokrát 🠒 niekoľko ľudí
  • párkrát 🠒 pár ľudí
  • päťkrát 🠒 päť ľudí
  • častokrát (príslovka) 🠒 často ľudí?! 😉