MENU

Napadlo ma?

Zo spojení „napadlo mi“ a „napadlo ma“ vo význame „prišlo mi na um, vhuplo mi do hlavy, dostal som nápad“ sa odporúča uprednostňovať väzbu s datívom „napadlo mi“. Ide o hovorový zvrat.

Väzba s akuzatívom „napadlo“ ma je vhodná v spojeniach typu napadlo ma zviera, napadol ma nepriateľ.