MENU

Čabajská klobása?

Dolnozemská klobása a z nej osobitne čabianska klobása je mimoriadne obľúbená medzi gurmánmi.

Pomenovanie je odvodené od maďarského mesta Békešská Čaba a prídavné meno má podobu čabiansky. Keď hovoríme o komunite Slovákov žijúcej v Békešskej Čabe, hovoríme o čabianskych Slovákoch. Rovnako je to aj v prípade známej čabianskej klobásy.

Čabajská klobása je preto nesprávne pomenovanie tohto produktu. Rovnako nesprávne je aj skrátené pomenovanie čabajka – správne čabianka. Tento výraz je však iba hovorový.
Pozrieť v slovníku