MENU

Smažiť?

Slovesá pražiť a smažiť sú synonymá, majú rovnaký význam „tepelne upravovať na rozpálenom tuku alebo nasucho“.

Synonymá sú aj ich predponové tvary vyprážať a vysmážať.