MENU

Množstevná zľava?

2349
0

Prídavné meno utvorené zo slova množstvo má v slovenčine podobu množstvový, ktorá sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na webovej stránke slovniky.korpus.sk), napr. množstvová zľava, množstvová cena.

Podoba množstevný je utvorená príponou -ný a vložením samohlásky e do odvodzovacieho základu. Takéto tvorenie prídavných mien od podstatných mien zakončených na -vo alebo -va sa hodnotí ako staršie a zachovalo sa napr. v prídavnom mene družstevný (z podstatného mena družstvo) alebo žatevný (z podstatného mena žatva). Pri niektorých prídavných menách sú dvojtvary, napr. pastvový/pastevný, vrstvový/vrstevný, kotvový/kotevný.
Pozrieť v slovníku