MENU

Okopírovať?

Slovo, ktoré poznáme všetci, len nám v ňom chýba jedno písmeno.

Keď sa snažíme niečo napodobniť, snažíme sa to odkopírovať a variant bez písmena „d“ je nesprávny. Slovo okopírovať sa objavuje už len v staršom Slovníku slovenského jazyka (r. 1959 – 1968).

Odpisovať sa nepatrí!

Rovnako treba spomenúť aj nesprávne používanie slova opísať, v zmysle odkopírovať. Opísať znamená podať opis, vyrozprávať, charakterizovať, vykresliť niečo/niekoho alebo pohybom znázorniť (dráhu).

Keď sa pozrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka zistíme aj to, že urobiť kópiu znamená odpísať. Samozrejme, slovo odpísať má hneď niekoľko ďalších významov. V korešpondencii môžeme na niečo písomne odpovedať. V účtovníctve zase môžeme niečo vylúčiť z evidencie, resp. odpočítať/odrátať.

Buďme jedinečný a neodpisujme a keď už potrebujeme niečo odkopírovať, uveďme originálny pôvod.