MENU

Argentínec?

Tvorba obyvateľského mena je v prípade Argentíny podobná ako pri Portugalsku.

Od geografického názvu Argentína možno utvoriť mužské obyvateľské meno Argentínčan/Argentínec a ženské Argentínčanka/Argentínka.

Obe podoby obyvateľského mena zodpovedajú pravidlám tvorenia slov v slovenčine, sú spisovné a v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádzajú ako dvojtvar.

Keď sa rozhodnete pre jeden z mužských variantov (alebo opačne), musí mu v texte zodpovedať aj ženská podoba, t. j. Argentínčan – Argentínčanka, Argentínec – Argentínka.