MENU

Lós?

Podstatné mená lós a žreb sú synonymá. Rozdiel je iba v ich pôvode. Slovo žreb má praslovanský základ a slovo lós má pôvod v nemčine. So slovom lós súvisí aj slovo lotéria, ktoré má takisto pôvod v nemčine.

Pri tvorbe slovesa z podstatného mena lós vynechávame dĺžeň, a teda dostávame podobu losovať. Takže, losujeme lósy a žrebujeme žreby.

Pozor na losa! Určite vidíte rozdiel. Severský cicavec s lopatovitými parohmi je los (krátke „o“).