MENU

Parapeta?

Podokenná časť steny, resp. doska kryjúca túto stenu je v tvare mužského rodu – parapet. Hovoríme teda o vnútornom parapete, nie o vnútornej parapete.

Keď chceme použiť prídavné meno, odvodené od podstatného mena parapet, hovoríme o parapetnej doske, aj o parapetovej doske.
Pozrieť v slovníku