MENU

Nerez?

Slovo nerez je pôvodne český výraz utvorený z českého slovného spojenia nerezavějící ocel. Na Slovensku sa používa jeho „poslovenčená“ zvuková podoba, v ktorej sa predpona ne- vyslovuje mäkko [ňe-]. Druhá časť slova -rez, je český názov pre hrdzu. Výslovnosť slova je teda [ňerez], ale toto slovo sa v slovenčine vníma ako cudzorodé. Jeho štylisticky neutrálne ekvivalenty sú výrazy nehrdzavejúca oceľ alebo antikoro.

V Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, je slovo nerez vyznačené fialovou farbou ako subštandardný (nespisovný) výraz a za ním sa uvádzajú správne slovenské ekvivalenty nehrdzavejúca oceľ, antikoro, ktoré zodpovedajú spisovnej slovenčine.
Pozrieť v slovníku