MENU

Predsedkyňa?

Ten, kto stojí na čele nejakej organizácie alebo inštitúcie, sa nazýva predseda. Pochybnosti vznikajú pri ženskej podobe podstatného mena. Je to predsedkyňa alebo predsedníčka?

Podstatné meno predseda je odvodené od slova predsedať. Ako uvádza Stručný etymologický slovník slovenčiny, staršia podoba slova predseda je predsedník. Odtiaľ pochádza tvar predsedníčka. Podoba predsedkyňa je teda v slovenčine nespisovná.