MENU

Záhlavok?

Urobte si pohodlie, ale s vankúšom

Na pomenovanie mäkkej podložky pod hlavu (nie za hlavu) sa okrem slov vankúš a poduška používajú aj synonymá hlavnica, podhlavnica, podhlavník, podhlavec. Posledné tri pomenovania vankúša sú motivované tým, že si ho kladieme pod hlavu. Preto nie záhlavok.

Spojením za hlavou je motivované slovo záhlavie, ktorým sa pomenúva časť postele, truhly, hrobu a podobne, ktoré má ležiaci za hlavou.