MENU

Smerodatný?

Na vyjadrenie významu „určujúci smer, závažný, rozhodujúci“ používame prídavné meno smerodajný. Napríklad smerodajný údaj, smerodajný zdroj informácií, smerodajná odchýlka, smerodajné rozhodnutie, smerodajné parametre.

Spisovný jazyk je pre nás smerodajný

Popri podobe smerodajný so spoluhláskou „j“ v druhej časti zloženého slova sa v jazykovej praxi stretáme aj s podobou smerodatný so spoluhláskou „t“. V spisovnej slovenčine je však správna iba podoba smerodajný, čo si môžeme overiť aj v jazykových príručkách.
Pozrieť v slovníku