MENU

Tým pádom?

Namiesto výrazu tým pádom (z čes. tím pádem) v slovenčine, v dôsledkovom význame, používame výrazy tým činom, týmto činom, a tým, a tak. V prípade uvedenej vety možno dôsledok vyjadriť aj dôsledkovou spojkou a preto: Máme dosť známok, a tým činom/a tak/a preto nemusíme písať písomku.

V hovorovom štýle sa používajú štylisticky príznakové, pritom však spisovné slová, medzi ktoré výraz tým pádom nepatrí.