MENU

Brašňa?

1044
0

Slovo brašna (nie brašňa) vo význame „vak s držadlami na prenášanie vecí, často náradia, nástrojov“ má v nominatíve množného čísla tvar brašny (nie brašne) a v slovenčine sa odporúča nahradiť ho niektorým z vhodnejších výrazov taška, kapsa alebo kabela.

Ako najčastejší príklad môžeme uviesť tašku na náradie.