MENU

Zhliadnuť?

Používanie slovesa zhliadnuť vo význame „zrakom preskúmať, prezrieť (si), pozrieť (si)“ je ovplyvnené českým slovom zhlédnout.

Sloveso zhliadnuť zachytáva iba starší Slovník slovenského jazyka a Synonymický slovník slovenčiny (2004) ako knižný zastaraný výraz vo význame „zbadať, uvidieť, zazrieť“, napr. v obloku zhliadol známu tvár.

V súvislosti s pozeraním filmov, videí, fotografií a pod. hovoríme o sledovaní, pozeraní, prezeraní a v prípade ukončeného deja o pozretí, prezretí (filmu, videa, fotografií).
Pozrieť v slovníku