MENU

Pre a proti?

Keď niekto niečo podporuje, resp. k niečomu sa prikláňa, je za niečo (nie pre niečo).

Preto aj v spojení za a proti má byť predložka „za“. Spojenie pre a proti sa často v slovenčine nesprávne používa pod vplyvom češtiny.

V češtine má predložka „pro“ v konkrétnych spojeniach významy totožné so slovenskými predložkami:

  • pre (pro dceru – pre dcéru),
  • na (prášek pro spaní – prášok na spanie),
  • po (chodit pro vodu – chodiť po vodu),
  • za (důvody pro a proti – dôvody za a proti).