MENU

Sústo?

Bolo to na neho priveľké sústo. Jedzte malé sústo. Vychutnať si každé sústo. Objavuje sa to všade. Sústo počujeme v hovorenom slove a čítame v tom písanom. Vedeli ste však, že sústo je nespisovné slovo?

Keďže slovo sústo používame nielen pri jedle, ale aj v iných situáciách, máme k dispozícii rôzne spisovné riešenia. Ak teda chceme pomenovať množstvo potravy, ktoré sa prehltne naraz, použijeme podstatné meno hlt, a teda malý hlt, veľký hlt. V rovnakom prípade môžeme použiť aj slovo kúsok, a teda malý kúsok, veľký kúsok jedla.

Iná situácia nastáva v prenesenom význame, kedy namiesto spojenia „bolo to na neho priveľké sústo“ povieme, že to bolo na neho priveľa.
Pozrieť v slovníku