MENU

Grázel?

Jan Jiří Grasel (Johann Georg Grasel) sa narodil v roku 1790 a už od detstva si prilepšoval rôznymi krádežami. Sám alebo so zločineckou skupinou spáchal 205 trestných činov, najmä prepadnutí a lúpežných vrážd. V novembri 1815 ho dolapili aj s jeho kumpánmi. Grasel bol nakoniec 31. januára 1818 vo Viedni verejne popravený.

Odvtedy slovo grázel zľudovelo a používa sa na označenie osôb s kriminálnym pozadím. To však neznamená, že je aj spisovné.

Spisovnými ekvivalentmi sú uličník, lapaj, výtržník. K týmto trom spisovným synonymám možno dodať ďalšie, ako napr. darebák, naničhodník, ničomník.
Pozrieť v slovníku