MENU

Idem vonku?

V spisovnej slovenčine sa smerovanie zvnútra (z uzatvoreného priestoru) vyjadruje príslovkou von, napr. išiel som von (kam?). Príslovkou vonku sa vyjadruje umiestnenie, resp. miesto mimo obydlia alebo iného uzatvoreného priestoru, napr. bol som vonku, prechádzal som sa vonku (kde?). Spojenie typu ísť vonku, išiel som vonku je nespisovné, ale používa sa v niektorých nárečiach, takže sa s ním môžeme stretnúť v neoficiálnom jazykovom prejave. Spisovnej slovenčine zodpovedajú spojenia chcem ísť s deťmi von (t. j. chcem ísť niekam) a chcem byť s deťmi vonku (t. j. chcem byť niekde). Podobné Za prvé? 💬 Všeobecné Čumieť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Pre a proti?

Keď niekto niečo podporuje, resp. k niečomu sa prikláňa, je za niečo (nie pre niečo). Preto aj v spojení za a proti má byť predložka „za“. Spojenie pre a proti sa často v slovenčine nesprávne používa pod vplyvom češtiny. V češtine má predložka „pro“ v konkrétnych spojeniach významy totožné so slovenskými predložkami: pre (pro dceru – pre dcéru), na (prášek pro spaní – prášok na spanie), po (chodit pro vodu – chodiť po vodu), za (důvody pro a proti – dôvody za a proti). Podobné Za účelom? 💬 Všeobecné Ohľadom? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Započať?

Sloveso započať je zastarané a jeho používanie je preto nevhodné. Podobným príkladom je aj sloveso zahájiť, ktoré sa nesprávne používa v zmysle začatia nejakej činnosti, napr. stavba nebola zahájená, ale stavba začala. Preto sa namiesto oboch slovies odporúča používať správne sloveso – začať. Podobné Otlačok? 💬 Všeobecné Dvestý? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Východzí?

Prídavné meno východzí (odvodené z češtiny) je nesprávne a ako nesprávne sa hodnotí aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka. V slovenčine poznáme východisko. Vzhľadom na pravidlá slovenského pravopisu musíme nesprávne prídavné meno – východzí – nahradiť správnym ekvivalentom, a to východiskový alebo východový. Správne teda povieme východisková (východová) stanica, východiskový bod, východisková pozícia… Podobné Pre a proti? 💬 Všeobecné Obdeň? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Tri kilo?

V prvom rade treba spomenúť, že slovo kilo je iba hovorové označenie základnej jednotky hmotnosti – kilogram. To znamená, že v oficiálnej komunikácii sa patrí používať výraz kilogram. Keď už použiť slovo kilo, napr. pri kamarátoch, tak ho aspoň skloňujme. Áno, nielen euro, ale aj kilo sa skloňuje. Takže, jedno kilo, dve kilá, tri kilá, štyri kilá, päť kíl… Schudnúť môžeme aj kilečko, čo je zdrobnenina. Mimochodom, ide o jednotku hmotnosti. To znamená, že použitie kila vo význame peňazí je slangové, resp. nespisovné. Ušetril som teda stovku (eur), nie kilo. 😉 Podobné Dakto? 💬 Všeobecné Varianta? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Zastaralý?

Prídavné meno zastaralý je zastarané. Ak teda niečo nevyhovuje súčasnosti, správne povieme, že je to zastarané. Preto je lepšie nepoužívať zastarané slová, vymeniť zastaranú techniku za novú a dávať si pozor na to, ako sa zastaraných vecí zbavujeme, pretože spoločenská zodpovednosť je dôležitá. Podobné Fronta? 💬 Všeobecné Obtiažnosť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Predať skúsenosti?

Sloveso predať má v slovenčine význam „dať niekomu niečo za peniaze” alebo „za peniaze alebo iné výhody zradiť”. V spojení so slovami slovo, správa, informácie sa používajú slovesá odovzdať, dať, doručiť (alebo nedokonavé slovesá odovzdávať, dávať, doručovať). Podobné Za účelom? 💬 Všeobecné Duet? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Ďaleko viac?

Mesiac znovu prekvapuje. Má ďaleko viac kráterov než sme si mysleli… Príslovka ďaleko je odvodená od prídavného mena ďaleký a má význam „vo veľkej priestorovej vzdialenosti, vo väčšom časovom odstupe“, napr. bývať ďaleko od centra, leto je ešte ďaleko. Opakom príslovky ďaleko je príslovka blízko. Väčšiu mieru nejakej vlastnosti vyjadrujeme príslovkami oveľa a omnoho, napr. oveľa/omnoho viac kráterov, oveľa/omnoho viac poslucháčov, oveľa/omnoho vyšší príjem, dostane oveľa/omnoho viac, vyzerá oveľa/omnoho lepšie ako pred mesiacom. Podobné Regulérny? 💬 Všeobecné Zdeliť? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Poblíž?

Poblíž cesty sa tvorí ľadopád, obdivujú ho domáci i turisti Príslovka poblíž je ďalším slovíčkom z češtiny, ktoré si niektorí z nás obľúbili. Aj v slovenčine však máme dobre známu a hlavne spisovnú príslovku blízko. Rovnako môžeme využiť aj slovné spojenie v blízkosti. Podobné Bizardný? 💬 Všeobecné Pre a proti? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Cezčas?

Kaliňák: Tabuľkových policajtov nahradili cezčasy kolegov Trochu som si pomohol názvom jedného článku, ktorý som objavil v denníku SME. Názorná ukážka, že cezčas nie je výmysel a naozaj sa používa. Slovo cezčas je ďalším čechizmom, ktorý mnohých z nás prenasleduje a nevieme sa ho zbaviť. Takže, keď sme v práci dlhšie ako by sme mali byť, ide o prácu nad riadny pracovný čas, resp. nad rámec riadneho pracovného času. Všimli ste si predložku „nad“? Práve vďaka nej máme slovenský nadčas, a preto sa počítajú nadčasové hodiny a nadčasová mzda. Rovnaké prídavné meno sa môže objaviť aj v inom význame – napr. nadčasový dizajn – nepodliehajúci času, zachovávajúci si aktuálnosť, pravdivosť, istú výnimočnosť bez ohľadu na plynutie času, stály, nemenný, trvalý. Podobné Vidíme sa zajtra? 🙂 Ženy a muži, 💬 Všeobecné Cezčas? 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›